Strona achiwalna
aktualna strona prowadzona pod adresem
https://www.gov.pl/web/po-warszawa-praga


Struktura organizacyjna

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie funkcjonuje 6 działów Ds. oraz samodzielne stanowisko pracy do załatwiania spraw z zakresu Pa, Pc, Ko i Pn.

Dział 1 Ds. kierowany przez Kierownika Działu, obejmuje postępowania przygotowawcze prowadzone przez funkcjonariuszy KRP Warszawa VII z wyłączeniem postępowań przekazanych ze względu na właściwość rzeczową do innych działów. Nadzorowany jest przez Zastępcę Prokuratora Rejonowego.

Dział 2 Ds. kierowany przez Kierownika Działu, obejmuje postępowania przygotowawcze dot. przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, oraz których przedmiotem przestępstwa jest pojazd, a także postępowań przygotowaczych w zakresie czynów z art. 231 k.k. i 233 k.k. zaistniałych na obszarze działania Komendy Rejonowaej Warszawa VII i nie podlegających rozpoznaniu w ramach innych działów, oraz postępowań przygotowawczych prowadzonych przez KP Rembertów, za wyjątkiem spraw przekazanych innym działom. Nadzorowany jest przez Zastępcę Prokuratora Rejonowego.

Dział 3 Ds. kierowany przez Kierownika Działu, obejmuje postępowania prowadzone przez funkcjonariuszy sekcji przestępczości gospodarczej KRP Warszawa VII i KSP oraz funkcjonariuszy KP w Rembertowie, Wawrze i Wesołej o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko mieniu gdzie stronami są podmioty gospodarcze, a także postępowania o czyny skierowane przeciwko własności intelektualnej. Nadzorowany jest przez Zastępcę Prokuratora Rejonowego.

Dział 4 Ds. kierowany przez kierownika Działu, obejmuje śledztwa wskazane treścią art. 311 § 2 kpk oraz postępowania przygotowawcze popełnione w obrębie właściwości terytorialnej jednostki, a opisane Rozdziałami XVI-XVII, XVIII (art. 140 kk - 143 kk włącznie), przeciwko życiu i zdrowiu XIX-XX, XXV, XXXII (art. 252 kk - 259 kk włącznie), oraz postępowania w których stroną jest osoba o statusie dyplomatycznym lub pełniąca funkcję publiczną w organach władzy państwowej. Nadzorowany jest przez Zastępcę Prokuratrora Rejonowego.

Dział 5 Ds. kierowany przez Kierownika Działu obejmuje postępowania prowadzone przez funkcjonariuszy KP w Wawrze i Wesołej. Nadzorowany jest przez Zastępcę Prokuratora Rejonowego.

Dział 6 Ds. kierowany przez Kierownika Działu, obejmuje postępowania prowadzone przez funkcjonariuszy KRP Warszawa VII o przestępstwa przeciwko mieniu (ewentualnie w połączeniu z czynami godzącymi w wiarygodność dokumentów). Nadzorowany jest przez Zastępcę Prokuratora Rejonowego.

Dział Pa, Pc, Ko, Pn stanowi samodzielne stanowisko pracy z zakresu Pa, Pc, Ko, Pn, udziału prokuratora w przypadkach przewidzianych w przepisach w postępowaniach w sprawach cywilnych, administracyjnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy i w sprawach nieletnich, a także prowadzenie korespondencji ogólnej. Nadzorowane jest przez Prokuratora Rejonowego.