Strona achiwalna
aktualna strona prowadzona pod adresem
https://www.gov.pl/web/po-warszawa-praga


Komunikat w sprawie PR 4 Ds. 18.2017

Komunikat w sprawie PR 4 Ds. 18.2017

2017-01-18 12:21 przez Maciej Młynarczyk

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ w Warszawie prowadzi śledztwo o sygn. akt PR 4 Ds. 18.2017, powierzone Wydziałowi do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze tej jednostki powzięli informację, że w dniu 5 stycznia 2017 r. w godzinach wieczornych w rejonie ratusza dzielnicy Targówek dojdzie do przekazania znacznej ilości amfetaminy. Działający w ukryciu policjanci byli świadkami przekazania Wojciechowi R. przez Rafała B. zawiniątka z folii aluminiowej z zawartością 208,75 gram białego proszku, a następnie dokonali zatrzymania ww. osób. W zabezpieczonej   substancji w toku wstępnej ekspertyzy fizykochemicznej stwierdzono obecność amfetaminy.

Wojciechowi R. przedstawiono zarzut posiadania wbrew przepisom ustawy znacznej ilości substancji psychotropowej, zaś Rafałowi B. – zarzut uczestnictwa w obrocie substancją psychotropową. Ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowego toku dalszego postępowania prokurator skierował wniosek o zastosowanie wobec obu podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie uwzględnił ten wniosek, stosując wobec ww. osób tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.      

Wojciechowi R. grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, a Rafałowi B. – kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Wróć