Strona achiwalna
aktualna strona prowadzona pod adresem
https://www.gov.pl/web/po-warszawa-praga


Fundacja Prokuratorów i Pracowników RP im. Ireny Babińskiej

Fundacja Prokuratorów i Pracowników RP im. Ireny Babińskiej

2016-09-13 08:04 przez Sylwia Materkowska-Szafranek

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej zajmuje się finansowaniem ochrony zdrowia pracowników prokuratury i członków jej rodzin, tj. finansowaniem kosztów leczenia specjalistycznego łącznie z kosztami diagnostyki oraz udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej w czasie choroby i rekonwalescencji.

Ze środków Fundacji finansuje się koszty leczenia specjalitycznego i inne związane z leczeniem, zarówno takie które wykraczają poza możliwości ubezpieczenia jak i te, które mieszczą się w granicach ubezpieczenia, ale termin wykonania świadczenia zdrowotnego jest odległy i w sposób mogący spowodować pogorszenie stanu zdrowia.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Rada i Zarzad Fundacji zachęcają do odpisywania 1 % podatku dochodowego na jej statutową działalnośc.

 Wiecej informacji w serwisie internetowy Fundacji Prokuartorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej

http://fundacja-prokuratura.pl.

Wróć