Strona achiwalna
aktualna strona prowadzona pod adresem
https://www.gov.pl/web/po-warszawa-praga


OGRANICZENIA w Prokuraturze Rejonowej Warszawa - Praga Południe w Warszawie w okresie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania.

OGRANICZENIA w Prokuraturze Rejonowej Warszawa - Praga Południe w Warszawie w okresie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania.

2020-06-05 11:55 przez Bartłomiej Suliga

OGRANICZENIA 

w Prokuraturze Rejonowej Warszawa - Praga Południe w Warszawie
  w okresie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirus SARS-CoV-2 w okresie od dnia 16 marca 2020r. do odwołania  wprowadzam następujące ograniczenia:

I. Wstrzymuję przyjęcia interesantów w Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Praga Południe w Warszawie. Nie dotyczy to zaplanowanych czynności procesowych.

II. Przeglądanie akt postępowań przygotowawczych odbywać się może tylko w związku z koniecznością złożenia środka odwoławczego, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie właściwego wydziału.

III. Zakaz wstępu do budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa – Praga Południe w Warszawie przy ul. Kamiennej 14 w Warszawie dla osób nie będących pracownikami prokuratury z wyjątkiem:

1.      Stron i pełnomocników – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

2.      Funkcjonariuszy Policji i innych służb.

3.      Innych osób zaplanowanych na dany dzień do osobistego stawiennictwa.

4.      Osób posiadających indywidualną zgodę Prokuratora Rejonowego Warszawa – Praga Południe w Warszawie.

IV. Wszelka korespondencja winna być kierowana za pośrednictwem operatorów pocztowych bądź drogą elektroniczną. W przypadku braku takiej możliwości pisma procesowe mogą być składane na Biurze Podawczym.

V. Przychodzące osoby nie będące pracownikami zobowiązane są do użycia środków dezynfekujących do rak, znajdujących się przy stanowisku ochrony oraz poddania się pomiarowi temperatury ciała - odmowa uniemożliwi wejście na teren budynku.

VI. Pracownik ochrony ma prawo nie wpuścić do siedziby Prokuratury Rejonowej Warszawa - Praga Południe w Warszawie osób z widocznymi objawami grypopodobnymi takimi jak : kaszel, duszność, trudności w oddychaniu, gorączka (wysoka temperatura).

 

                                                                                   Prokurator Rejonowy

                                                                              Warszawa – Praga Południe

                                                                                          w Warszawie

                                                                                          Dorota Kuske

Wróć