Areszt dla prezesa zarządu spółki udzielającej lichwiarskich pożyczek

Areszt dla prezesa zarządu spółki udzielającej lichwiarskich pożyczek

2018-05-24 15:27 przez Marcin Saduś

 

Areszt dla prezesa zarządu spółki udzielającej lichwiarskich pożyczek

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie nadzoruje śledztwo dotyczące szeregu przestępstw polegających na wyłudzaniu od osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty pożyczek udzielonych im przez jedną z warszawskich firm. Oprocentowanie pożyczek pozornie było niskie. Ukryte prowizje oraz sprzeczne z prawem konsumenckim warunki spłaty pożyczki powodowały jednak, że koszt wsparcia finansowego był niewspółmiernie wysoki. Pokrzywdzeni to w większości osoby w podeszłym wieku,  niezdolne do należytego pojmowania zasad na jakich firma pożyczała pieniądze. Zawierając umowę pożyczki pokrzywdzeni przenosili jednocześnie własność nieruchomości, stanowiących często jedyny ich majątek, a także składali oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w przypadku zaprzestania spłaty pożyczki. Zapisy umowne były tak dalece niekorzystane dla pożyczkobiorców, że nieruchomości w ciągu kilkunastu miesięcy stawały się własnością spółki. Co więcej wartość nieruchomości, które były przedmiotem zabezpieczenia była celowo zaniżana, co powodowało dodatkowe pokrzywdzenie pożyczkobiorców.

 

W dniu 22 maja 2018r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV zatrzymali 29-letniego Rafała P. - prezesa zarządu spółki udzielającej pożyczki.

Prokurator przedstawił mu łącznie 11 zarzutów popełnienia oszustw oraz wyzysku osób, z którymi zawierano umowy (art. 286 §1 kk w zb. z art. 304 kk w zw. z art. 11 §2 kk) na łączną szkodę ponad dwóch milionów złotych. Z procederu podejrzany uczynił sobie stałe źródło dochodu.

Rafał P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów oraz złożył ogólne wyjaśnienia, w których opisywał procedurę udzielania pożyczek w kontekście obowiązujących przepisów prawa.

W dniu 23 maja 2018r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Pragi Północ w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec Rafała P. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania z uwagi na wysoką karę grożącą podejrzanemu (15 lat pozbawienia wolności) oraz obawę matactwa.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Prokurator ustala kolejne osoby pokrzywdozne.

Marcin Saduś

Rzecznik Prasowy

Prokruatura Okręgowa Warszawa - Praga w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Saduś

Rzecznik Prasowy

Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga w Warszawie

Wróć