Procedury postępowania Policji i Placówki medycznej z Ofiarą przemocy seksualnej

Procedury postępowania Policji i Placówki medycznej z Ofiarą przemocy seksualnej

2011-05-18 15:31 przez Renata Mazur

W Polsce ujawnianych jest jedynie ok. 8 proc. przestępstw seksualnych, a ponad 90 proc. sprawców pozostaje bezkarnych. Autorzy "Procedury postępowania Policji i Placówki medycznej z Ofiarą przemocy seksualnej" liczą, że dzięki jej wprowadzeniu statystyki się zmienią.

Właściwe zabezpieczenie dowodów i delikatność wobec ofiar to podstawowe wytyczne zawarte w procedurze. Dokument zaprezentowany w czwartek na konferencji "Razem przeciw przemocy seksualnej" ma trafić do wszystkich jednostek policji i placówek medycznych.

Procedura pokazuje, jak postępować z ofiarą gwałtu, w zależności od tego, czy w pierwszej kolejności zgłosi się na policję, czy do placówki medycznej. Określa, jakie należy przygotować dokumenty, jak zabezpieczać dowody, gdzie skierować pokrzywdzoną.

Ponad 90 proc. osób doświadczających przemocy seksualnej to kobiety. Przed złożeniem wniosku o ściganie sprawcy powstrzymuje je m.in. obawa przed długotrwałą i poniżającą procedurą. Potwierdzały to ofiary gwałtów, podopieczne Fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom współorganizującej konferencję. Opracowane dokumenty w postaci modułowej procedury, informatora dla ofiar przemocy seksualnej oraz rekomendacji dot. m.in. profilaktyki poekspozycyjnej HIV,  terapii profilaktycznej w zakresie innych chorób przenoszonych drogą płciową - pozwolą  na minimalizację traumy ofiar i ucywilizowanie często trudnej drogi ofiar w uzyskaniu świadczenia, pomocy lekarskiej czy wreszcie w dochodzeniu sprawiedliwości.

W opracowaniu dokumentów obok przedstawicieli Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, resortów : MPiPS, MSWiA, MS, MZ, KGP, PG, Szpitala Praskiego w Warszawie, ekspertów ze środowiska medycznego i wspomnianej fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom  udział brał przedstawiciel Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie – Pan Prokurator Mariusz Piłat.

Wróć