Strona achiwalna
aktualna strona prowadzona pod adresem
https://www.gov.pl/web/po-warszawa-praga


Kontrola zarządcza

Plan działalności Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga w Warszawie i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2021

Dokument do pobrania w formie PDF
Plan działalności Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga w Warszawie i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2019

Dokument do pobrania w formie PDF
Plan działalności Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga w Warszawie i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2018

Dokument do pobrania w formie PDF
Plan działalności Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga w Warszawie i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2017

Dokument do pobrania w formie PDF
Plan działalności Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga w Warszawie i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2016

Dokument do pobrania w formie PDF
Plan działalności Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga w Warszawie i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2015

Dokument do pobrania w formie PDF
Plan działalności Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga

w Warszawie i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2014

Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014

Lp.
Cel
Mierniki określające
stopień realizacji celu
Najważniejsze
zadania
służące
realizacji celu
Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym
nazwa
planowana
wartość do
osiągnięcia
na koniec
roku,
którego
dotyczy plan
1
2
3
4
5
6
1.
Zagwarantowanie
bezpieczeństwa
państwa i obywateli

1. wskaźnik
pozostałości spraw karnych na okres sprawozdawczy
0,99
Strzeżenie
praworządności
i czuwanie nad
ściganiem
przestępstw
Plan
działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych
prokuratury na
2014 r.
2. wskaźnik
skuteczności
ścigania
73,5
2.
Zagwarantowanie
bezpieczeństwa
państwa i obywateli
Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego
16,0
Terminowe realizowanie
czynności w postępowaniu
przygotowawczym,
informowanie uczestników
postępowania o
przysługujących im
uprawnieniach, prawidłowa
praca biur podawczych
Plan działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych
prokuratury na
rok 2014
3.
Poprawa
efektywności i
skuteczności
zwalczania
przestępstw
Wskaźnik
efektywności ścigania
33,62
Realizacja zadań w zakresie
postępowania karnego,
prowadzenie i nadzorowanie
postępowań
przygotowawczych
Plan działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych
prokuratury na
rok 2014
4.

Poprawa efektywności postępowania sądowego

Wskaźnik efektywności postępowania sądowego

87,01

Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych

Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na rok 2014

5.

Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa

Liczba wniesionych środków prawnych w sprawach cywilnych, administracyjnych i i innych przewidzianych w ustawach

680

Działalność pozakarna

Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na rok 2014

6.

Zapewnienie realizacji podstawowych zadań Prokuratora Okręgowego

 

1. Liczba spraw zarejestrowanych rejestrach Dsn, Dsa

1100

Realizacja zadań Prokuratora Okręgowego a w szczególności koordynacja i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym

Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na rok 2014

2. Liczba wizytacji prokuratur rejonowych w skali roku

3

działalność wizytacyjna i lustracyjna

7.

Podniesienie
kompetencji
prokuratorów i
kadry
administracyjnej

Liczba przeszkolonych
prokuratorów, asesorów i
kadry administracyjnej
(przez KSSiP oraz w
szkoleniach własnych i
organizowanych przez inne
prokuratury)

455

Organizowanie własnych
szkoleń oraz udział w
szkleniach własnych i KSSiP

Plan działalności
powszechnych
jednostek
organizacyjnych
prokuratury na
rok 2014

Dokument do pobrania w formie PDF
Plan działalności Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga w Warszawie i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2013

Dokument do pobrania w formie PDF
Plan działalności Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga w Warszawie i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2012

Dokument do pobrania w formie PDF