Strona achiwalna
aktualna strona prowadzona pod adresem
https://www.gov.pl/web/po-warszawa-praga


Numery kont bankowych

Wydatki budżetowe NBP O/O Warszawa

35 1010 1010 0073 4422 3000 0000

Dochody budżetowe NBP O/O Warszawa
(opłaty za kserokopie dokumentów z akt sprawy, wydanie kopii płyty CD z akt sprawy)

82 1010 1010 0073 4422 3100 0000

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych NBP O/O w Warszawie

68 1010 1010 0073 4418 9110 1000

Depozyty prokuratur - poręczenia, zabezpieczenia majątkowe, składane w związku z postępowaniem karnym (z wyłączeniem środków pieniężnych przechowywanych w postaci depozytu zamkniętego)

NBP O/O w Warszawie

37 1010 1010 0073 4413 9120 1000 PLN

24 1010 1010 0073 4415 7197 8000 EUR

19 1010 1010 0073 4415 7178 7000 USD

48 1010 1010 0073 4415 7178 9000 GBP

 

Kasa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 11.00