Strona achiwalna
aktualna strona prowadzona pod adresem
https://www.gov.pl/web/po-warszawa-praga


Organizacja

  

 

   Prokuratorzy Rejonowi - są odpowiedzialni za prawidłową i sprawną realizację zadań służbowych w powierzonych im jednostkach prokuratury, sporządzają plany pracy, sprawują nadzór nad pracą prokuratorów, asesorów i innych pracowników tam zatrudnionych, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, utrzymują kontakty ze środkami masowego przekazu i reprezentują Prokuraturę Rejonową na zewnątrz oraz podejmują inne niezbędne czynności do prawidłowego i sprawnego kierowania jednostką.
  W czasie nieobecności Prokuratora Rejonowego jego obowiązki przejmują Zastępcy Prokuratora Rejonowego.