Strona achiwalna
aktualna strona prowadzona pod adresem
https://www.gov.pl/web/po-warszawa-praga


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W celu realizacji zadań nałożonych na wojewodów w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020" (Monitor Polski z dnia 9 czerwca 2014 roku, poz. 445), poniżej znajdują się informacje na temat podmiotów i organizacji świadczących na terenie województwa mazowieckiego usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.